יום חמישי, 28 באפריל 2011


בס"ד
קבוצת עין-הנצי"ב
"(... גן עדן. אמר ריש לקיש: אם בארץ ישראל הוא- בית שאן פתחו..." (תלמוד בבלי מסכת עירובין
."ברכות תהום רובצת תחת"- זו בית שאן בבית השריי (=בית המותר) (בראשית רבה, פ' ד')
קבוצת עין-הנצי"ב השייכת לתנועת הקיבוץ הדתי, עלתה לקרקע בחג-האילנות ט"ו בשבט תש"ו (1946). תחילה ישבו החברים .המייסדים בחולות "נחלת יהודה" בקיבוץ זמני שנקרא "אמונים"
"עין-הנצי"ב" נקראת על שם המעיין היפה והמיוחד הנובע בפינת חמד בכניסה לקבוצה. שמו בערבית: "אום-עמוד", שפירושו "המעין הכחול", ובעברית הוא מכונה: "עין-יהודה". כמו כן, נקרא הקיבוץ על שם נ פתלי צ בי י הודה ב רלין, ראש ישיבת וולוז'ין, .פרשן ידוע ומהוגי הדעות הראשונים של הציונות הדתית
:אוכלוסיה
בקיבוץ היום כ-550 נפשות. מתוכם: כ-140 משפחות ותיקות וצעירות, כ-200 ילדים, וכ-85 חיילים וצעירים מבני המקוםכמו-כןנמצאות בקבוצה לפרקי זמן קצובים קבוצות נוספות כגון: הכשרות בני-עקיבא, עולים חדשים, גרעיני נח"ל, אולפן גיור לדוברי צרפתית, בנות שרות לאומי, הורי חברים, ועוד. בנוסף לכך, חיות בעין-הנצי"ב מספר משפחות נקלטות, וכן משפחות במעמד של .תושבות

(מתוך האתר הרישמי)